Jęczmień ozimy Souleyka (Jesień 2012) - Materiał siewny

Jęczmień ozimy Souleyka (Jesień 2012)


Kategoria: Materiał siewny

Zalety:
 bardzo wysoki potencjał plonowania
(do 123% wzorca w 2010 roku),
 stabilna łodyga – nie wylega,
 odmiana tolerancyjna na choroby liścia,
 posiada wysoką zimotrwałość.

Klasyfikacja, 2010r.
*
Rozwój początkowy: ..................................szybki
Termin kłoszenia: .......................................średniopóźny
Termin dojrzewania: ..................................średni
Zimotrwałość: ............................................wysoka
Tolerancja na okresowe susze: ...................wysoka
Wysokość roślin: ........................................średniowysokie
Odporność na wyleganie: ..........................wysoka do b. wysokiej (8)
Tolerancja na choroby
*
:
Mączniak: ..................................................wysoka do b. wysokiej (8)
Rdza jęczmienia: ........................................wysoka do b. wysokiej (8)
Żółta karłowatość jęczmienia: ....................bardzo wysoka (9)
Rynchosporioza: ........................................wysoka do b. wysokiej (8)
Plamistość siatkowa: ..................................wysoka do b. wysokiej (8)
Czarna plamistość: .....................................wysoka do b. wysokiej (8)
Rozwój
*
:
Gęstość łanu: .............................................średnia (5)
Ilość ziaren w kłosie: ..................................wysoka (7)
MTN: ..........................................................wysoka (7)
Plon ziarna poz. a1: ....................................bardzo wysoki (9)
Plon ziarna poz. a2: ....................................bardzo wysoki (9)
Charakterystyka jakościowa
**

Zawartość białka: .......................................średnia (0)
Wyrównania ziarna>2,2mm: ....................średnie do wysokiego (+)
Waga 1 hektolitra: .....................................średnia (0)
Termin siewu:
Wrzesień
Gęstość siewu:
Wczesny siew: ....................................240-270 nasion/m2
Optymalny termin siewu: ..................270-320 nasion/m2
Późny termin siewu: ..........................320-350 nasion/m2
Przy niesprzyjających warunkach stanowiskowych należy zwiększyć
ilość nasion/m2
.
Nawożenie azotowe:
Dawka powinna zostać dostosowana do stanowiska, struktury rozwoju
łanu odmiany i przeznaczenia ziarna.
Regulator wzrostu:
Stosować zgodnie z zaleceniami i firmy chemicznej

* wg skali COBORU 1-9 (1 = cecha niekorzystna, 9 = cecha wybitna)

BRAK NA MAGAZYNIE


Źródło: nieznany

Powróć do ofert