Pszenica ozima Tonacja (Jesień 2012) - Materiał siewny

Pszenica ozima Tonacja (Jesień 2012)


Kategoria: Materiał siewny

BAMBERKA jest odmianą pszenicy ozimej, zarejestrowaną w 2009 roku – klasie A (odmiany jakościowe). Posiada ona kilka cech, które powodują, że jest odmianą unikatową, która nie ma swojego odpowiednika na polskim rynku. Pod względem parametrów jakościowych jest odmianą bardzo stabilną. Zgodnie z badaniami COBORU jak i własnymi większość badanych parametrów jakościowych tej odmiany plasuję ją w gronie odmian elitarnych. Przy prawidłowej agrotechnice uzyskuje bardzo wysokie wartości liczby sedymentacji, oraz zawartości białka i glutenu. Ponadto charakteryzuje się wysoką liczbą opadania, którą, co jest najistotniejsze utrzymuje podczas mokrych i przedłużających się żniw. Cecha ta została zweryfikowana na masową skalę w ostatnich dwóch sezonach (2011 i 2010), które charakteryzowały się wyjątkowo dużą ilością opadów podczas żniw.


Wysoka i stabilna jakość wypiekowa jest uzupełnieniem wysokiego potencjału plonowania. BAMBERKA w 2010 roku uzyskała jedne z najwyższych plonów wśród wszystkich odmiana jakościowych (klasa A) badanych w Polsce w urzędowych doświadczeniach COBORU (od 102% – 111 % wzorca w zależności od rejonu kraju). W 2011 potwierdziła po raz kolejny bardzo dobre wyniki plonowania osiągając w skali całego kraju wynik 101% wzorca na obu poziomach agrotechniki. We wszystkich latach badań w doświadczeniach PDO BAMBERKA uzyskiwała wyniki plonowania powyżej wzorca co świadczy o jest wysokim i bardzo stabilnym potencjale plonowania.


Pod względem uprawowym BAMBERKA jest ciekawą odmianą. Interesujący jest jej szybki start wegetacji wiosną Dzięki temu bardzo dobrze wykorzystuje zasoby wody pozimowej co pozytywnie wpływa na jej potencjał plonotwórczy. Dodatkową jej zaletą jest stosunkowo krótki okres wypełniania ziarna po kwitnieniu, co wiąże się z większą tolerancją na susze w tym okresie. Jest także odmianą wcześniej dojrzewającą, można ją wcześniej zbierać w porównaniu do odmian o porównywalnym terminie kłoszenia. Cecha szybkiego rozpoczęcia wegetacji wiosennej, wczesne dojrzewanie oraz genetyczna zdolność do wytwarzania ziarna o dużej MTZ i najwyższej masie hektolitra powoduje, że BAMBERKA może być polecana także dla tych rolników, którzy stają przed koniecznością opóźnionych siewów pszenicy ozimej. Zestaw tych cechy kompensuje niedostateczne zagęszczenie łanu mogące występować przy znaczącym opóźnianiu terminu wysiewu. BAMBERKA jest odmianą niewysoką (ok. 93 cm), która posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia. Zalecana norma wysiewu jest nieco niższa niż w przypadku tradycyjnych odmian pszenicy ozimej i wynosi 300 – 350 ziaren/m2 (siew terminowy).


BAMBERKA łączy w sobie wiele bardzo korzystnych cech, które są pożądane przez producentów rolnych. Dzięki temu w krótkim czasie stała się jedną z najpopularniejszych odmian pszenicy ozimej w Polsce uprawianą z powodzeniem na terenie całego kraju.Podstawowe charakterystyki:


bardzo wysoka plenność

posiada odporność na porażenie przez: mączniaka prawdziwego, fuzariozy kłosa oraz choroby podstawy źdźbła

silny wigor i bardzo szybki wzrost wiosną – dobrze wykorzystuje wodę pozimową

toleruje obniżoną normę wysiewu

norma wysiewu :
250 – 280 ziaren/m2 (siew wczesny) – ok. 130 – 150 kg/ha

290 – 340 ziaren/m2 (siew terminowy) – ok. 150 – 180 kg/ha

350 – 400 ziaren/m2 (siew opóźniony) – ok. 180 – 200 kg/haposiada ziarno czerwone o dużej masie 1000 nasion

bardzo dobre wyrównanie ziarna

bardzo dobre parametry jakościowe

jedna z najwyższych gęstości ziarna (masa hektolitra) wśród wszystkich zarejestrowanych odmian


Źródło: Hodowla Roślin Strzelce

Powróć do ofert