Pszenżyto ozime Bereniko (2013) - Materiał siewny

Pszenżyto ozime Bereniko (2013)


Kategoria: Materiał siewny

Nadzwyczajna plenność i zdrowotność!

Odmiana bardzo wczesna – idealna na gleby słabe !!!
Rośliny o tradycyjnej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie.
Nasiona o bardzo dobrym wyrównaniu, dużej gęstości i niewielkim udziale pośladu.
Bardzo dobra plenność.
Nadzwyczajna odporność na choroby.
Przydatna do produkcji biogazu.

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9°
Termin kłoszenia: wczesny
Termin dojrzewania: wczesny
Długość źdźbła : tradycyjne
MTZ: średnia
Odporność na wyleganie: 7.3 dobra
Odporność na porastanie: 4.0 średnia
Zimotrwałość: 4.0 dobra

Odporność na choroby
Skala 9°
Mączniak prawdziwy: 8.6 bardzo dobra
Rdza brunatna: 8.6 bardzo dobra
Septorioza liści: 7.6 dobra
Septorioza plew: 7.4 dobra
Choroby podstawy źdźbła: 8.6 bardzo dobra
Rynchosporioza: 8.5 bardzo dobra
Fuzarioza kłosa: 7.8 dobra


Źródło: Danko

Powróć do ofert