Pszenżyto ozime Cyrkon (Jesień 2012) - Materiał siewny

Pszenżyto ozime Cyrkon (Jesień 2012)


Kategoria: Materiał siewny

Nowość. Rejestracja 2010
Bardzo wysokie plonowanie.
Odmiana wczesna.
Dobra odporność na choroby grzybowe.
Rośliny dość niskie – 109 cm
Ziarno duże o dobrej gęstości.
Dobra tolerancja na zakwaszenie gleby.
Toleruje okresy suszy.
Zalecany wysiew w terminie właściwym dla danego rejonu.


Źródło: Hodowla Roślin Strzelce

Powróć do ofert