Pszenżyto ozime Fredro (2012-2013) - Materiał siewny

Pszenżyto ozime Fredro (2012-2013)


Kategoria: Materiał siewny

Nowa odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości źdźbła.
Należy do grupy bardzo plennych odmian. Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju.
Cechuje ją bardzo dobra mrozoodporność.
Odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła oraz fuzariozę kłosów.
Fredro jest odmianą wczesną, co jest szczególnie istotne na słabych stanowiskach, ubogich w wodę.
Nasiona o wysokiej masie 1000 ziaren, dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu.
Odmiana o wysokiej liczbie opadania i bardzo dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie.
Ziarno tego pszenżyta cechuje podwyższona zawartość białka, co ma duże znaczenie w żywieniu zwierząt.
Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 350-380 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 160-180 kg/ha).W przypadku opóźnionego siewu normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.


Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9°
Termin kłoszenia: wczesny
Termin dojrzewania: wczesny
Długość źdźbła : tradycyjne
MTZ: średnio wysoka
Zawartość białka: 6.0 wysoka
Odporność na wyleganie: 7.2 dobra
Odporność na porastanie: 6.0 bardzo dobra
Zimotrwałość: 5.0 bardzo dobra

Odporność na choroby
Skala 9°
Mączniak prawdziwy: 7.8 dobra
Rdza brunatna: 8.0 bardzo dobra
Septorioza liści: 7.0 dobra
Septorioza plew: 7.9 bardzo dobra
Choroby podstawy źdźbła: 8.2 bardzo dobra
Rynchosporioza: 7.9 bardzo dobra
Fuzarioza kłosa: 8.3 bardzo dobra
Rdza żółta: 7.6 dobra
Pleśń śniegowa: 8.8 bardzo dobra


Źródło: Danko

Powróć do ofert