Pszenżyto ozime Pigmej (Jesień 2012) - Materiał siewny

Pszenżyto ozime Pigmej (Jesień 2012)


Kategoria: Materiał siewny

bardzo wysokie plonowanie – 110% wzorca (COBORU 2007)
bardzo dobra mrozoodporność
odmiana o skróconym źdźble
bardzo dobra odporność na wyleganie
bardzo dobrze toleruje obniżoną normę wysiewu (zalecana – 300 ziaren/m2)
odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby grzybowe


Źródło: Hodowla Roślin Strzelce

Powróć do ofert