Saletra amonowa 30 makro - Tarnów - Nawozy

Saletra amonowa 30 makro - Tarnów


Kategoria: Nawozy
Saletra amonowa 30 makro - Tarnów

Charakterystyka ogólna:

Nawóz azotowy produkowany z azotanu amonu i mączki dolomitowej, wytwarzany w postaci kulistych granulek charakteryzujących się zbliżoną wielkością i dużą wytrzymałością mechaniczną. Produkt spełnia najwyższe europejskie standardy jakości.

Skład:

- zawartość azotu (N), całkowita - 30%, w tym 15% azotu amonowego i 15% azotu azotanowego;
- zawartość granulek o wymiarach od 2 do 6 mm - min. 95%;
- zawartość magnezu (Mg) całkowitego w przeliczeniu na tlenek magnezu (MgO) min. 2%
Nawóz zabezpieczony przed zbrylaniem za pomocą naniesionego powierzchniowo środka antyzbrylającego.

Zastosowanie:

Saletra amonowa 30 makro jest nawozem azotowym o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie, zawierającym w swoim składzie, w stosunku 1:1, dwie formy azotu łatwo przyswajane przez rośliny. Forma azotanowa tego nawozu nie jest sorbowana przez glebę, działa szybko i w szerszym zakresie odczynu i temperatur gleby niż forma amonowa, która jest wiązana przez koloidy glebowe w procesie sorpcji fizykochemicznej (wymiennej) i działa wolniej.
Ten uniwersalny nawóz może być stosowany zarówno bezpośrednio przed siewem lub sadzeniem roślin, jak i wykorzystany do pogłównego nawożenia roślin.

Opakowanie: worki 50 kg


Źródło: Azoty Tarnów

Powróć do ofert