Saletrosan 26 makro - Tarnów - Nawozy

Saletrosan 26 makro - Tarnów


Kategoria: Nawozy
Saletrosan 26 makro - Tarnów

Skład nawozu:

zawartość azotu całkowitego (N) 26% (19% azotu amonowego, 7% azotu azotanowego)
zawartość siarki (S) co najmniej 13% w formie siarczanowej
zawartość granulek o wymiarach 2 - 6 mm min. 95%
Obecność środka antyzbrylającego naniesionego powierzchniowo zabezpiecza nawóz przed zbryleniem.

Zastosowanie:

Saletrosan 26 makro jest nawozem zawierającym azot w dwóch formach – amonowej NH4 i azotanowej NO3
oraz siarkę w formie SO4. Cechą charakterystyczną tego nawozu jest występowanie w jego składzie dwóch form azotu dobrze przyswajalnych przez rośliny – szybko działającej formy azotanowej, nie sorbowanej w glebie oraz formy amonowej, działającej wolniej, wiązanej z koloidami glebowymi w procesie sorpcji fizykochemicznej (wymiennej). Dlatego też nawóz ten może być stosowany zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie (podobnie jak saletra amonowa). Występowanie w saletrosanie 26 makro azotu w formie amonowej gwarantuje przedłużoną dostępność tego składnika dla roślin, co jest szczególnie ważne w uprawach o długim okresie wegetacji (np. kukurydza na ziarno). Jon siarczanowy, występujący w saletrosanie 26 makro, jest najłatwiej dostępną formą siarki dla roślin. Stosunkowo wysoka zawartość siarki 13% umożliwia ustalenie optymalnej dawki nawozu, uwzględniającej zapotrzebowanie uprawianych roślin na ten pierwiastek.

Opakowanie: big-bagi 500 kg


Źródło: Azoty Tarnów

Powróć do ofert