Siarczan amonu - Nawozy

Siarczan amonu


Kategoria: Nawozy
Siarczan amonu

Nazwa handlowa: Siarczan amonu AS 21
Nazwa chemiczna: Siarczan amonu
Klasyfikacja EKD 2414
Klasyfikacja PKWiU 24.15.30–23.00
24.15.80–10.00 – dla opakowań do 10 kg
Klasyfikacja CN 31 02 21 00
31 05 10 00 - dla opakowań do 10 kg

Branże zastosowań: rolnictwo – nawozy
Charakterystyka ogólna:

Siarczan amonu 21 jest produktem krystalicznym, sypkim, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, zawierającym azot w formie amonowej. W zależności od granulacji rozróżnia się następujące rodzaje siarczanu amonu 21: selekcjonowany, makro, standard, krystaliczny

Siarczan amonu 21 selekcjonowany
Zawartość kryształu o wymiarach powyżej 3,55 mm min. 70%

Siarczan amonu 21 makro
Zawartość kryształu o wymiarach powyżej 4,0 mm max. 5%
Zawartość kryształu o wymiarach miedzy 1,0 – 4,0 mm min. 90%
Zawartość kryształu o wymiarach poniżej 1,0 mm max. 5%

Siarczan amonu 21 standard
Zawartość kryształu o wymiarach między 1,0 – 2,0 mm min. 35%
Zawartość kryształu o wymiarach poniżej 1,0 mm max. 65%

Siarczan amonu 21 krystaliczny
Zawartość kryształu o wymiarach powyżej 1,0 mm min. 75%

Skład:

zawartość azotu całkowitego (N) 21%
zawartość wolnego kwasu siarkowego, nie więcej niż: 0,05%
zawartość siarki (S) min. 24%

Zastosowanie:

Siarczan amonu 21 jest nawozem fizjologicznie kwaśnym, na skutek czego po wprowadzeniu do gleby obniża jej pH. Stąd też, jako nawóz działa dobrze na glebach o odczynie zasadowym i obojętnym. Może być również stosowany na glebach kwaśnych, jeżeli są systematycznie wapnowane. Siarczan amonu 21 stosowany bezpośrednio przed siewem, należy dokładnie wymieszać z glebą. Pozostawienie nawozu bez przykrycia na glebach o odczynie zasadowym może spowodować straty azotu. Siarczan amonu 21 jest źródłem nie tylko azotu, ale i siarki. Jest szczególnie przydatny do nawożenia ziemniaków, dając kłęby bogatsze w skrobię, a także rzepaku, kukurydzy, żyta, owsa i innych roślin wykazujących zapotrzebowanie na siarkę.

Dawkowanie:
Rośliny
Zapotrzebowanie na azot (kg/ha N) Zalecana dawka nawozu (kg/ha)
Ziemniaki jadalne 80 – 100 60 – 120
Zboża 60 – 120 60 – 120
Buraki cukrowe i pastewne 100 – 160 60 – 120
Rzepak 120 – 200 210 – 340
Użytki zielone 100 – 180 120 – 210

Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych.

Opakowanie: worki 50 kg, big-bagi 500 kg


Źródło: Azoty Tarnów

Powróć do ofert